Hỗ trợ 24/7
(+84) 904 869 855
 (+84) 904 869 855  tuehuong.agarwood@gmail.com  8:30 - 18:00

VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG


Mã sản phẩm: TT01
Giá: 1,450,000 Đ

Mô tả sản phẩm:

Kích thước: 6mm, 8mm
Mùi:  dịu ngọt
Chất liệu: gỗ trầm hương thiên nhiên Kalimantan, Indonesia
(giá của 6mm)

Sản phẩm liên quan

VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG

Giá: 35.780.000 đ

VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG

Giá: 1.050.000 đ

VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG

Giá: 1.050.000 đ

VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG

Giá: 5.000.000 đ

VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG

Giá: 17.900.000 đ
0904869855
https://www.facebook.com/Tu%E1%BB%87-H%C6%B0%C6%A1ng-Agarwood-106709868311961/?ref=pages_you_manage
0904869855