Hỗ trợ 24/7
(+84) 904 869 855
 (+84) 904 869 855  tuehuong.agarwood@gmail.com  8:30 - 18:00

Nhang khoanh trầm hương 2h-C1


Mã sản phẩm: TH-C1
Giá: 250,000 Đ

Mô tả sản phẩm:

Thành phần: Bột trầm hương cao cấp, keo bời lời
Số lượng: 48 khoanh
Thời gian cháy: 2h/khoanh
Mùi dịu ngọt

 

 

Sản phẩm liên quan

0904869855
https://www.facebook.com/Tu%E1%BB%87-H%C6%B0%C6%A1ng-Agarwood-106709868311961/?ref=pages_you_manage
0904869855