Hỗ trợ 24/7
(+84) 904 869 855
 (+84) 904 869 855  tuehuong.agarwood@gmail.com  8:30 - 18:00

VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG 108 HẠT (TỐC)


Mã sản phẩm: TT04
Giá: 350,000 Đ

Mô tả sản phẩm:

Kích thước: 6mm
Mùi: mùi thơm ngọt mát
Chất liệu: gỗ Dó bầu (trầm tốc)

Sản phẩm liên quan

VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG

Giá: 35.780.000 đ

VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG

Giá: 1.450.000 đ

VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG

Giá: 1.050.000 đ

VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG

Giá: 1.050.000 đ

VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG

Giá: 5.000.000 đ

VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG

Giá: 17.900.000 đ
0904869855
https://www.facebook.com/Tu%E1%BB%87-H%C6%B0%C6%A1ng-Agarwood-106709868311961/?ref=pages_you_manage
0904869855