Hỗ trợ 24/7
(+84) 977.100.855
 (+84) 977.100.855  tuehuong.agarwood@gmail.com  8:00 - 20:00

Nhang trầm không tăm


Mã sản phẩm: TT10C
Giá: 200,000 Đ

Mô tả sản phẩm:

Thành phần: Bột trầm hương nguyên chất, keo bời lời
Trọng lượng: 10g
Số lượng: ~105 cây
Kích thước: 10cm
Đựng trong ống nhựa 
Mùi thơm thanh nhẹ
Thời gian cháy: 13-15 phút

Sản phẩm liên quan

0977100855
https://www.facebook.com/Tu%E1%BB%87-H%C6%B0%C6%A1ng-Agarwood-106709868311961/?ref=pages_you_manage
0977100855