Hỗ trợ 24/7
(+84) 904 869 855
 (+84) 904 869 855  tuehuong.agarwood@gmail.com  8:30 - 18:00

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ (TCCS) VÀ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM TRẦM TUỆ HƯƠNG

Ngày đăng: 02-11-2021 05:49:13

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ (TCCS) ÁP DỤNG CHO CÁC SẢN PHẨM TRẦM TUỆ HƯƠNG:

NOTICE ON THE INSTITUTIONAL STANDARD OF TUE HUONG AGARWOOD (The attached decision as follows)

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

  • Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.
  • Căn cứ Thông tư số 29/2011/TT-BKHCN ngày  15/11/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN.

Qua quá trình nghiên cứu thị trường trong nước cũng như xuất khẩu Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Tuệ Hương đã đúc rút kinh nghiệm và nhận thấy tầm quan trọng của việc kiểm soát chất lượng và HSE (Health Safety Environment: Sức khoẻ – An toàn và Môi trường), Công ty đã đưa ra quyết nghị và lập Tiêu chuẩn Cơ sở cho các sản phẩm Trầm hương đang kinh doanh như sau:

Qua đó, các sản phẩm Trầm Tuệ Hương đảm bảo về độ an toàn khi sử dụng, không gây độc hại cho sức khỏe con người và không gây nguy hại đến môi trường.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NHANG TRẦM TUỆ HƯƠNG:

Dưới đây là bảng Kết quả Thử nghiệm được Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM - Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP. HCM thực hiện trên sản phẩm Nhang trầm Tuệ Hương để đảm bảo chất lượng và nồng độ khói; thành phần hóa chất vô cơ và hữu cơ trong khói nhang phải phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật và mức chất lượng căn cứ trên QCVN 19:2009/BTNMT và TCVN 6994:2001 về Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ như sau:

 

 

Bài viết liên quan

0904869855
https://www.facebook.com/Tu%E1%BB%87-H%C6%B0%C6%A1ng-Agarwood-106709868311961/?ref=pages_you_manage
0904869855